Zak�zkov� v�roba magnetek
za velkoobchodn� ceny

Vypl�te formul��,
zkontaktujeme V�s v nejbli��� mo�n� dob�.
Na magnet
10 V�HODMAGNETKACENY REFERENCE6 KROK�PRO� MY?GALERIE  731 505 625
Magnetky
neskon�� v ko�i
��dn� lepidla a h�eb�ky,
neni�� tak podklady
�ivotnost
reklamy 3-5 let
Udr�� na lednici
i vzkazy
Magnetky jsou v�dy
na o��ch
Jsou 6x ��inn�j��,
ne� let�ky
90% dom�cnost� m�
magnetky na lednici
Na magnetky je mo�n� ps�t
i popisova�em
N�v�t�vnost lednice
je 30-35x denn�
Jsou v�dy
v dobr�m stavu

Z �EHO SE SKL�D� MAGNETKA

K��dov� pap�r
Lamino f�lie
Magnetick� f�lie 0,45 mm

VELKOOBCHODN� CENY

48 mm x 68 mm
1 000 ks / 3 840 K�
2 000 ks / 7 040 K�
5 000 ks / 14 700 K�
10 000 ks / 26 100 K�
60 mm x 80 mm
1 000 ks / 5 640 K�
2 000 ks / 10 340 K�
5 000 ks / 21 600 K�
10 000 ks / 38 600 K�
70 mm x 100 mm
1 000 ks / 8 230 K�
2 000 ks / 15 100 K�
5 000 ks / 31 500 K�
10 000 ks / 56 000 K�
PUZZLE A6
1 000 ks / 27 500 K�
2 000 ks / 48 600 K�
5 000 ks / 106 000 K�
10 000 ks / 177 500 K�
VA�E VELIKOST
1 000 ks na popt�n�
2 000 ks na popt�n�
5 000 ks na popt�n�
10 000 ks na popt�n�
OSTATN� VELIKOSTI MAGNETEK

CO ��KAJ� NA�I Z�KAZN�CI

"Kluci a holky z namagnet.cz se vzorn� staraj� o to, aby na�i magneti�t� r��ov� sloni m�li choboty nahoru a dob�e dr�eli na lednic�ch."
Adam Dur��k www.ruzovyslon.cz

STA�� JEN P�R KROK�

Vypl�te formul�� a
z�skejte vzorky zdarma
Za�leme V�m vzorky a
nez�vaznou nab�dku
P�iprav�me
grafick� n�vrh
Schv�l�te nab�dku a
korekturu
Dod�me V�m vyroben�
magnetky
Zept�me se, jak jste byli spokojeni
UD�LAT PRVN� KROK

PRO� SPOLUPRACOVAT PR�V� S N�MI?

Garance nejni���
ceny na trhu
Tvarov� v�sek
magnetky zdarma
Grafick� n�vrh
100 K�
Doprava po �R
200 K�
Tisk kvalitn�
ofsetovou
technikou

GALERIE MAGNETEK

Firemn�
Puzzle
Hrady a z�mky
D�tsk�
Slevov�
Rozvoz j�del
Brand
Charita
Produkty
Muzea
Magnetick� vizitky
M�sta

OBJEDNEJTE MAGNETKY IHNED

Vypl�te tento formul��, zkontaktujeme V�s v nejkrat�� mo�n� dob� pro up�esn�n� po�adavku.
M�te svou grafiku?

NENA�LI JSTE ODPOV��? ZAVOLEJTE N�M!

Skype status